home

NOWOŚCI
KONTAKT
CENNIK
CERTYFIKATY
GALERIA
 

Kontakt

Dział handlowy:
tel.: (81) 855-26-71
fax: (81) 855-62-58

Godziny otwarcia:

Dział marketingu:
Pn.-Pt. 7.00-15.00.
Dział sprzedaży.
Pn.-Pt. 6.00-21.00

Sekretariat:
tel.: (81) 855 62 51
fax: (81) 855 62 57

 
 
strona główna
  historia
  grupa SOLBET
  Archiwum wiadomości
  ANKIETA BADAŃ SATYSFAKCJI KLIENTA
  PORADY EKSPERTA
  50-LECIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że
w dniu 18.04.2014 r. (WIELKI PIĄTEK)
sprzedaż materiałów budowlanych w naszej firmie będzie prowadzona w godzinach 6:00 - 16:00.


Wszystkim naszym klientom i partnerom handlowym składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
01-04-2014

Nowy produkt w ofercie chemii budowlanej

                      

    SOLBET Gabit BIAŁY 7.2 przeznaczony jest do przyklejania płytek z materiałów o dużej nasiąkliwosci- marmuru, kamieni półszlachetnych, jasnych wapieni i innych skał gruboziarnistych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Można nią również przyklejać płytki ceramiczne, gresowe oraz wszelkiego rodzaju mozaiki, np. szklane lub ceramiczne. Ze względu na zwiększoną przyczepność i elastyczność można ją stosować na ogrzewanych podkładach podłogowych.


01-12-2013

Zaprawa murarska SOLBET do cienkich spoin do betonu komórkowego-zimowa 0.7

                      

    Wyrób zgodny z EN 998-2:2010 (PN-EN 998-2:2012)
Deklaracja właściwości użytkowych: SA-CB 0.7/1/2013

Zastosowanie
W warunkach zimowych, czyli obniżonych temperatur polecamy zastosowanie ZAPRAWY MURARSKIEJ SOLBET DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMÓRKOWEGO-ZIMOWEJ,oznaczonej symbolem 0.7.
Zaprawa murarska zimowa SOLBET przeznaczona jest do wznoszenia murów metodą cienkowarstwowego klejenia ścian z bloczków z betonu komórkowego.
Szczególnie polecany jest do pracy w łagodnych warunkach zimowych, w temperaturach bliskich, ale nie niższych niż 0oC

Można nią murować również cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne i betonowe.
Przy murowaniu w niskich temperaturach istotne jest przestrzeganie zaleceń wykonawczych. Bloczki przeznaczone do klejenia nie mogą być przymarznięte, ani pokryte szronem lub śniegiem.
Bloczki przed wymurowaniem nie powinny być składowane w temperaturze poniżej -2oC, przez okres dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się składowanie bloczków w temperaturze dodatniej.
Prace murarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej 0oC. W temperaturach niższych od +5oC zaleca się stosowanie ciepłej wody. Jeżeli podczas wykonywania prac murarskich temperatura może spaść poniżej 0oC, prowadzenie robót należy przerwać. Po upływie 8 godz. od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5oC.


30-09-2013

Stowarzyszenie Producentów Betonów na konferencji naukowo-technicznej Archbud 2013

                      

    W dniach 10 - 13.09.2013., w Zakopanem, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Archbud.
Była to już VI edycja konferencji organizowanej przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Konferencja była przeznaczona dla architektów, projektantów, przedstawicieli nauki i specjalistów związanych z branżą budowlaną.
Wraz z konferencją Archbud odbywały się równolegle konferencje Ekomilitaris oraz KrajART.
Przedmiotem tegorocznej konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

* pluralizm w architekturze,
* przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
* walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
* projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
* problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
* problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
* problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane.

Celem konferencji była prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, dyskusja o współczesnym kształcie architektury oraz prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.
W konferencji uczestniczyło również Stowarzyszenie Producentów Betonów, reprezentujące producentów autoklawizowanego betonu komórkowego i producentów prefabrykatów z betonu kruszywowego. W referacie i prezentacji stowarzyszenia zaprezentowano obecne możliwości zastosowania betonu komórkowego oraz przedstawiono kierunki rozwoju konstrukcji murowych z tego materiału. W konferencji Archbud uczestniczyło około 50 osób.


Fot. 1: Prezentacja referatu przez Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Szparkowskiego

Fot. 2: W spotkaniu brało udział około 60 studentów


01.07.2013 Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów SOLBET

   Od 1 lipca dostępne są na naszej stronie internetowej deklaracje właściwości użytkowych dla produktów objętych zharmonizowaną normą europejską.
   Jest to zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/211, z dnia 9 marca 2011 roku. Rozporządzenie to precyzuje sposoby oceny i badań wyrobów, sposoby deklarowania właściwości użytkowych oraz sposoby oceny zgodności wyrobów budowlanych.


CE

Co to oznacza?
CPR (Construction Products Regulation) zmienia podstawę wprowadzania do obrotu. Zamiast deklaracji zgodności WE producent będzie wystawiał deklarację właściwości użytkowych, która będzie zawierała informacje bardziej przydatne dla nabywcy, niż to było do tej pory, czyli na te z deklaracji zgodności.

Dla jakich wyrobów deklaracja właściwości użytkowych?
Jeżeli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną (hEN) lub jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Aprobatą Techniczną (EOT), producent powinien sporządzić deklarację właściwości użytkowych.

Co zawiera deklaracja właściwości użytkowych?
Zawiera ona wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania i właściwości użytkowe, które wiążą się z uwzględnieniem przepisów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku.

Deklaracje właściwości użytkowych na beton komórkowy wyprodukowany po 1 lipca 2013r. można pobrać z adresu Deklaracje Właściwości Użytkowych, natomiast na chemię z adresu Chemia Budowlana, wybierając konkretny produkt z grupy produktów.

Dla wyrobów wyprdukowanych przed 1 lipca 2013r. obowiązuje Deklaracja Zgodności.

06-03-2013

Majówka - Wielkie Budowanie w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej

                      

    17 maja 2013 r. w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie koło Drobina, miało miejsce oficjalne rozpoczęcie budowy nowego wielofunkcyjnego budynku, który stanowić będzie uzupełnienie istniejącej zabudowy i pozwoli stworzyć lepsze warunki pracy dla osób niewidomych i niedowidzących. Program użytkowy budynku przewiduje umiejscowienie magazynów konserwatora, pracowni rękodzieła, łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz magazynu płodów rolnych. Ze wszystkich pomieszczeń w ramach programu rehabilitacji społeczno-zawodowej korzystać będą pracownicy zatrudnieni w Zakładzie.

   Firma SOLBET przekazała na ten cel beton komórkowy wraz z zaprawą do cienkich spoin oraz narzędzia niezbędne do wybudowania budynku o powierzchni 513 m2.

   Cieszymy się, że firma nasza mogła pomóc RZAZ w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy dla osób niewidomych i niedowidzących, dając im jednocześnie możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, satysfakcję oraz dobre i bezpieczne warunki pracy.

   Z tej okazji w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej podczas uroczystej Majówki rozpoczęto wspólnymi siłami symboliczne "wielkie budowanie". List upamiętniający ten wielki dzień, został podpisany przez Panią Teresę Kemparę-Małecką - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu i Reklamy firmy SOLBET oraz Pana Stanleya Świderskiego - Prezydenta Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku. Następnie Pan Prezydent Stanley Świderski wmurował pamiątkowy list w ścianę z betonu komórkowego, a Pani Teresa Kempara-Małecka rozpoczęła w tym dniu pracę na budowie. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci oraz orkiestry składającej się z uczniów okolicznych szkół. Zwieńczeniem programu artystycznego był koncert Patrycji Malinowskiej - wokalistki duetu "Czarno To Widzę", który brał udział w finale "Must Be The Music". Na koniec Pan Piotr Konczewski - Prezes Zarządu Fundacji "Praca dla Niewidomych" zaprosił wszystkich zgromadzonych gości oraz pracowników RZAZ do wspólnego świętowania przy grillu.


Fot. 1: Uroczyste rozpoczęcie budowy  Fot. 2: Symboliczne wmurowanie bloczka przez Prezydenta Komitetu Pomocy Niewidomym Stanleya Świderskiego
Fot 3: Wmurowanie bloczka przez Teresę Kemparę-Małecką - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu i Reklamy firmy SOLBET   Fot. 4: Kolejny bloczek muruje Piotr Konczewski - Prezes Zarządu Fundacji 'Praca dla Niewidomych'10-04-2013

Seminarium na temat "Zrównoważonego budownictwa prefabrykowanego" na Politechnice Warszawskiej

                      

    Wydział Inżynierii Lądowej oraz Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów zorganizowały seminarium na temat ?Zrównoważonego budownictwa prefabrykowanego?. Seminarium odbyło się na politechnice w dniu 27.03.2013 roku. Wśród firm, w seminarium uczestniczyła również firma SOLBET.

Prezentacje poświęcone były prefabrykacji betonowej oraz betonowi komórkowemu. Przedstawiono zagadnienia i rozwiązania techniczne oraz realizacje w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Architektura i budownictwo są dziedzinami, które w sposób znaczący wpływają i kształtują środowisko naturalne i otoczenie człowieka. Na każdym etapie należy zatem zwracać na ten aspekt uwagę: począwszy od wykonania projektu, od pozyskania surowców do produkcji materiałów budowlanych, poprzez produkcję tych materiałów, energię zużytą do ich wytworzenia i przetransportowania, następnie przez możliwości realizacji na budowie, walory techniczne budynków i skończywszy na utylizacji materiałów.

W spotkaniu uczestniczyło około 60 studentów i w opinii słuchaczy był to bardzo interesujące seminarium. To było już 11 seminarium na wyższej uczelni zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Pierwsze w tym cyklu odbyło się w marcu 2012 roku na Politechnice Warszawskiej.

Następne spotkania na kolejnych uczelniach wyższych odbędą się jeszcze w kwietniu i w czerwcu. To duży wkład Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz firm biorących udział w seminariach w kształcenie studentów. To też znakomity przykład współpracy nauki i przemysłu.


Fot. 1: Seminarium otwiera dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej Profesor dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Fot. 2: W spotkaniu brało udział około 60 studentów


01-02-2013

Firma SOLBET na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2013

                      

    Tegoroczna, dwudziesta druga edycja Budmy odbyła się pod hasłem "Budownictwo Przyszłości, Inteligentna Architektura". To najważniejsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie profesjonalistów branży budowlanej.

Na targach prezentowane są nowości produktowe i najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz dostępne na rynku produkty. Jak co roku, podczas targów wyróżniane są produkty Złotymi Medalami. Innowacyjne produkty wyznaczają kierunki rozwoju budownictwa oraz stanowią inspirację dla projektantów, inwestorów i wykonawców.

Podczas targów swoją premierę miał system szybkiej zabudowy SOLBET SMART, nagrodzony Złotym Medalem Targów Poznańskich. Wszyscy odwiedzający ekspozycję SOLBET mogli zapoznać się z ofertą materiałową oraz skonsultować się z naszymi doradcami technicznymi.

Tegoroczna ekspozycja wystawiennicza SOLBET nawiązywała do konstrukcji muru tzw. szachulcowego (inaczej muru pruskieo) - jest to rodzaj muru wykonanego ze szkieletu drewnianego wypełnionego elementami murowymi. W praktyce beton komórkowy stosuje się do tego typu murów i używa się go do wymiany starych oraz zmuraszałych substancji murowych w budynkach zabytkowych. Świetnie nadaje się do tych celów, ponieważ łatwo go dociąć do skomplikowanych kształtów i wypełnienia szkieletu drewnianego. Ponadto znakomicie sprawdza się jako ściana jednowarstwowa. Ekspozycja zatem odpowiada rzeczywistości i potwierdza techniczne możliwości autoklawizowanego betonu komórkowego.


Fot.: Statuetka Złotego Medalu MTP BUDMA 2013


18-01-2013

SOLBET SMART - pomysłowy, profesjonalny, pewny

                      

    Od lutego firma SOLBET wprowadza innowacyjny system szybkiej zabudowy SOLBET SMART, składający się z poręcznych pakietów płytek z betonu komórkowego SOLBET oraz kleju poliuretanowego w postaci piany.
    System ten służy do wykonywania niekonstrukcyjnych części w budynku: ścian działowych oraz wszelkiego rodzaju zabudowy i obudowy (np. wanien i brodzików, szafek, półek, itp.).
    Wygoda i prostota tego nowego rozwiązania polega na tym, że wykorzystano cechy betonu komórkowego oraz kleju poliuretanowego w postaci piany.
Beton komórkowy jest materiałem porowatym o niewielkiej masie, łatwo się go docina i szlifuje. Można wykonać z niego dowolnego kształtu zabudowy. Co więcej, dzięki niewielkiej masie jest ergonomiczny i nie powoduje znacznego obciążenia konstrukcji. Płytki są zapakowane w poręczne i łatwe do przewiezienia pakiety. Do mocnego spojenia elementów murowych służy klej poliuretanowy w postaci piany. Już po godzinie daje pewne i mocne połączenie płytek SOLBET.


Fot.: System Szybkiej Zabudowy SOLBET SMART

   Łatwa aplikacja, niewielkie opakowania, praca bez mokrych czynności, możliwość wykonywania prac wykończeniowych bez przerw technologicznych to zalety, które zostaną docenione inwestorów i wykonawców. Genialna prostota aplikacji idzie w parze z masywną stabilnością konstrukcji, dając nieograniczone możliwości zastosowania.
    Dzięki systemowi SOLBET SMART prace aranżacyjne wnętrz są proste, przyjemne i inspirujące. Rozwiązanie to zostało nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2013.
    Premiera SMARTA będzie miała miejsce podczas tegorocznej edycji Targów BUDMA 2013.


16-01-2013

Spotkajmy się na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2013

                      

    Już niebawem rozpoczyna się najważniejsze wydarzenie targowe dla branży budowlanej - Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2013, które odbywać się będą w terminie od 29 stycznia do 1 lutego. Ekspozycje będzie można zwiedzać w godzinach od 9.00 do 17.
    Zapraszamy serdecznie na ekspozycję firmy SOLBET do pawilonu nr 3, na stoisko nr 47.
    Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Poznańskich jest "Budownictwo przyszłości. Zgodnie z nim ekspozycja i program wydarzeń w znacznym stopniu koncentrować będą się na prezentacji inteligentnych systemów projektowania, oszczędnych, niskoenergetycznych technologiach, innowacyjnych materiałach i systemach zabudowy oraz zintegrowanym sterowaniu i nowoczesnym zarządzaniu budynkiem.
    Wydarzeniem Targów z pewnością będzie wizyta włoskiego architekta Renato Rizzi - uważanego za jednego z najwybitniejszych i najbardziej niekonwencjonalnych współczesnych architektów. Renato Rizzi poprowadzi otwarty wykład "Thought and Shape: Form of Architecture".
    Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w ramach tegorocznej edycji targów BUDMA, dostępne są na stronie www.budma.pl21-05-2012

Ujednolicenie opakowań tynków SOLBET

                      

Ujednolicone opakowania tynków

    Informujemy, że nastąpiły zmiany opakowań na tynki SOLBET.
W ramach ujednolicenia wizerunku zmieniono opakowania tynków: Terazyt, Terazyt S Baranek oraz Terazyt S Kornik.
Tynki tworzą grupę produktową 4, dlatego nadano im dodatkowo symbole liczbowe odpowiednio: Terazyt 4.1, Terazyt S Baranek 4,2 oraz Terazyt S Kornik 4,3.
Charakterystyczny jest też kolor żółty występujący na opakowaniu dla tej grupy produktów.


   Tynki te są znane i stosowane przez naszych klientów od wielu lat.

Terazyt 4.1Terazyt S Baranek 4.2Tearzyt S Kornik 4.3

10-05-2012

Nowy produkt w Systemie SOLBET Perfekt

                      

    W ofercie systemowej SOLBET Perfekt oferujemy nowy produkt - obrzutkę tynkarską.
   Obrzutka tynkarska 5,0 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET. Zaprawę można również nakładać ręcznie.
   Zaprawa Obrzutka tynkarska SOLBET może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne.


   Jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa. Obrzutka tak, jak inne produkty chemii budowlanej sygnowane marką SOLBET jest produkowana w zakładzie SOLBET w Aleksandrowie Kujawskim.


   Firma Solbet podpisała umowę o współpracy z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. Grupa PSB działa na rynku od 14 lat, jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce.


   Obecnie Grupa zrzesza 296 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski, które prowadzą handel w ponad ponad 420. składach budowlanych, w 98 marketach PSB-Mrówka oraz w 8 centrach handlowych PSB-Profi.
   Oznacza to, większą dostępność produktów SOLBET na rynku materiałów budowlanych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w punktach PSB.


30-01-2012

Sukces na MTP BUDMA 2012

                      

   Firma SOLBET osiągnęła kolejny sukces na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA. W tegorocznej edycji targów System SOLBET Perfekt został nagrodzony Złotym Medalem MTP BUDMA 2012. W ten sposób doceniono systemowe podejście do procesu budowania i korzyści z zastosowania Systemu SOLBET Perfekt.
      System SOLBET Perfekt jest systemem w którym połączono elementy murowe, chemię budowlaną oraz narzędziami i elementami uzupełniającymi. Nowa i systemowa koncepcja opiera się na oferowaniu kompletu elementów murowych wraz z chemią budowlaną, czyli wyrobów produkowanych przez firmę SOLBET. Parametry i cechy tych produktów są starannie dobrane i dopasowane, przez co są sobie dedykowane. Tak szerokie i koncepcyjne podejście do zagadnienia budowania jest stworzone z myślą o komforcie inwestorów, projektantów i wykonawców oraz przede wszystkim w celu podniesienia standardów budowania.
      Oprócz Złotego Medalu zostało wyróżniona nasza targowa ekspozycja. Projekt i realizacja ekspozycji zostały wyróżnione przez jury targów nagrodą w konkursie ?Acanthus Aureus?. W konkursie tym, statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów.

BUDMA 2012BUDMA 2012BUDMA 2012

11-01-2012

Nowe wyroby

                      

   Od dnia 16 stycznia 2012 r. wprowadzamy do sprzedaży nowe wyroby styropianowe.

Do pobrania etykiety nowego asortymentu


06-12-2011

Dofinansowanie zadania prewencyjnego ze środków PZU Życie SA

                      

   PZU ŻYCIE SA w ramach realizowanego programu prewencji utworzonego w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczonych, w marcu 2011r. przekazała Solbet Lubartów SA kwotę 7.000 zł na dofinansowanie remontu i modernizacji świetlików dachowych na hali produkcyjnej Wydziału Betonów Lekkich.


   Przeprowadzony w okresie kwiecień 2010 - październik 2011 remont objął 28 świetlików dachowych i był podyktowany koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracy na hali (zdarzały się przypadki, że pod wpływem własnego ciężaru oraz ubytków w mocowaniach spowodowanych korozją metalu szklane szyby pękały i z dużej wysokości spadały na halę gdzie pracowali ludzie) oraz dążeniem do zwiększenia dopływu światła naturalnego do hali w celu podniesienia komfortu warunków pracy.
   Dzięki długoletniej, dobrej współpracy z PZU Życie SA, które prowadzi w naszej firmie grupowe ubezpieczenie pracowników, uzyskane dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA pomogło w realizacji tak ważnej kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.


08-07-2011

Marka SOLBET wyróżniona

                      

Wojewodzki Lider Biznesu 2009

   30 czerwca 2011 r. w Businessman Institute w Warszawie odbyła się Gala Wręczania Nagród Budowlana Marka Roku 2010. Ranking Marek Budowlanych został przeprowadzony przez firmę ASM ? Centrum Badań i Analiz Rynku już po raz siódmy.
   Po raz kolejny marka SOLBET została wyróżniona w kategorii materiałów wznoszeniowych. Wyróżnienie to zostało przyznane na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych. To niewątpliwie sukces odzwierciedlający duże zaufanie i popularność naszych produktów wśród wykonawców.

Dziękujemy wykonawcom za zaufanie i liczymy na dalszą współpracę.  Projekt i wykonanie serwisu projekt graficzny AXM studio	-	www.axm.pl PAKA-SERVICE, projektowanie stron i aplikacji internetowych