STRONA GŁÓWNA

NOWOŚCI
CENNIK
CERTYFIKATY
PLIKI
GALERIA
KONTAKT
NASZE MATERIAŁY
RODO
 

Kontakt

Dział handlowy:
tel.: (81) 855-26-71
fax: (81) 855-62-58


Dział marketingu:
Pn.-Pt. 7.00-15.00

Dział sprzedaży:
Pn.-Pt. 6.00-21.00

Sekretariat:
tel.: (81) 855 62 51
fax: (81) 855 62 57

 
 
beton komórkowy
  Ekologia
  Gęstość
  Odporność ogniowa
Wilgotność i mrozoodporność
  Izolacyjność akustyczna
  Wytrzymałość na ściskanie
  Izolacyjność cieplna
  Dokładność wymiarowa
  Łatwość obróbki
  Bloczki SOLBET Ideal
  Bloczki SOLBET Optimal
  Wykonawcy polecani przez SOLBET

Odporność na zawilgocenie i działanie mrozu

ZACHOWANIE MATERIAŁU WOBEC WODY

Jest wiele cech opisujących zachowanie materiału wobec działającej na niego wilgoci. Jednym z nich jest m.in. podciąganie kapilarne, które określa poziom wilgoci, którą materiał jest
w stanie podciągnąć kapilarnie w określonej jednostce czasu.

Im mniejsze podciąganie kapilarne, tym materiał jest w stanie przyjąć mniej wilgoci. Podciąganie kapilarne SOLBETU jest jak na materiał porowaty bardzo niskie, nawet niższe niż np. dla ceramiki lub silikatów (wykres poniżej).

Bardzo ważne jest, aby materiał z którego wykonana jest przegroda budowlana był w stanie wilgotności sorpcyjnej (powietrzno-suchej). Ewentualne zawilgocenie kapilarne może mieć tylko charakter przejściowy. Za ustabilizowanie się przegrody pod względem wilgotnościowym odpowiedzialna jest cecha paroprzepuszczalności materiału. Parametrem opisującym tę cechę jest współczynnik dyfuzji pary wodnej µ. Dzięki dużej ilości porów powietrza bloczki SOLBET mają znakomitą paroprzepuszczalność. Dla materiału SOLBET współczynnik µ wynosi 5÷10,        w zależności od klasy gęstości. Im mniejszy współczynnik µ, tym materiał jest lepiej paroprzepuszczalny i lepiej oddaje wilgoć.

Badania budynków zalanych podczas powodzi w 1997 roku potwierdziły ten fakt. Zawilgocone ściany z betonu komórkowego szybko odsychały, wracająć do stanu wilgotnościowego sprzed powodzi.

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE MROZU

SOLBET Ideal oraz Optimal są odporne na działanie mrozu. Wynika to z faktu, że znaczna ilość porów powietrza w materiale ma strukturę zamkniętą. Uniemożliwia to wnikanie wody w głąb materiału, a co za tym idzie, nie zachodzi zjawisko rozsadzania materiału przez krystalizującą się wodę. Potwierdziły to badania cyklicznego zamrażania i rozmrażania bloczków. 
Projekt i wykonanie serwisu projekt graficzny AXM studio	-	www.axm.pl PAKA-SERVICE, projektowanie stron i aplikacji internetowych