STRONA GŁÓWNA

NOWOŚCI
CENNIK
CERTYFIKATY
PLIKI
GALERIA
KONTAKT
NASZE MATERIAŁY
RODO
 

Kontakt

Dział handlowy:
tel.: (81) 855-26-71
fax: (81) 855-62-58


Dział marketingu:
Pn.-Pt. 7.00-15.00

Dział sprzedaży:
Pn.-Pt. 6.00-21.00

Sekretariat:
tel.: (81) 855 62 51
fax: (81) 855 62 57

 
 
beton komórkowy
  Ekologia
  Gęstość
  Odporność ogniowa
  Wilgotność i mrozoodporność
  Izolacyjność akustyczna
  Wytrzymałość na ściskanie
Izolacyjność cieplna
  Dokładność wymiarowa
  Łatwość obróbki
  Bloczki SOLBET Ideal
  Bloczki SOLBET Optimal
  Wykonawcy polecani przez SOLBET

Izolacyjność cieplna

ZNAKOMITA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

Beton komórkowy jest jedynym jednorodnym materiałem, z którego można wykonywać elementy nośne budynku przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów izolacyjności cieplnej. Aby poznać sekret dobrej izolacyjności cieplnej tego materiału należy przyjrzeć się strukturze materiału. Oglądając bloczek SOLBET widać, że jest to materiał o jednorodnej porowatej strukturze.

W przypadku betonu o gęstości 400 można śmiało stwierdzić, że około 80% betonu komórkowego to powietrze. Wiadomo, że powietrze jest bardzo dobrym izolatorem ciepła (najlepszym izolatorem jest próżnia), zatem to mikropory i zawarte w nich powietrze stanowią o znakomitej izolacyjności cieplnej tego materiału.

Parametrem opisującym cechy izolacyjności cieplnej materiału jest współczynnik przewodności cieplnej λ. Wartość współczynnika λ w przypadku betonu komórkowego zależy przede wszystkim od gęstości objętościowej. Beton komórkowy o mniejszej gęstości objętościowej posiada lepszy (niższy) współczynnik przewodzenia ciepła λ, czyli jest lepszym izolatorem ciepła. Dla bloczków SOLBET o gęstości 400 wartość tego współczynnika wynosi λ=0,105 W/mK.

Innym parametrem charakteryzującym przegrodę pod względem izolacyjności cieplnej jest współczynnik U. Współczynnik przenikania ciepła określa ilość ustalonego strumienia ciepła przepływającego przez 1m2 powierzchni przegrody rozdzielającej dwa ośrodki przy różnicy temperatur obu ośrodków wynoszącej 1K. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym przegroda lepiej izoluje cieplnie. Dla jednowarstwowej ściany z bloczków SOLBET Ideal o grubości 42 cm uzyskujemy wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,25 W/m2K.

Gęstość

Współczynnik
obliczeniowy
λ [W/mK]

Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]
dla ścian z bloczków SOLBET o określonej gęstości
i grubości wyrażonej w milimetrach

60

80

120

180

240

300

360

420

400

0,105

 

 

0,43

0,35

0,29 

0,25 

500

0,135

 

0,95

0,67

0,52

0,42

0,36

 

600

0,160

2,67

2,0

1,33

0,89

0,67

0,53

0,44

 

700

0,200

1,66

0,83

 

Uzyskane wyniki badań współczynnika λ nie są jednak identyczne dla poszczególnych producentów i wartości normowych (wykres poniżej).

  
Projekt i wykonanie serwisu projekt graficzny AXM studio	-	www.axm.pl PAKA-SERVICE, projektowanie stron i aplikacji internetowych