STRONA GŁÓWNA

NOWOŚCI
CENNIK
CERTYFIKATY
PLIKI
GALERIA
KONTAKT
NASZE MATERIAŁY
RODO
 

Kontakt

Dział handlowy:
tel.: (81) 855-26-71
fax: (81) 855-62-58


Dział marketingu:
Pn.-Pt. 7.00-15.00

Dział sprzedaży:
Pn.-Pt. 6.00-21.00

Sekretariat:
tel.: (81) 855 62 51
fax: (81) 855 62 57

 
 
strona główna
  historia
  grupa SOLBET
Archiwum wiadomości
  ANKIETA BADAŃ SATYSFAKCJI KLIENTA
  PORADY EKSPERTA
  50-LECIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

30-09-2013

Stowarzyszenie Producentów Betonów na konferencji naukowo-technicznej Archbud 2013

                      

    W dniach 10 - 13.09.2013., w Zakopanem, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Archbud.
Była to już VI edycja konferencji organizowanej przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Konferencja była przeznaczona dla architektów, projektantów, przedstawicieli nauki i specjalistów związanych z branżą budowlaną.
Wraz z konferencją Archbud odbywały się równolegle konferencje Ekomilitaris oraz KrajART.
Przedmiotem tegorocznej konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy współczesnej architektury i budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

* pluralizm w architekturze,
* przyszłość regionalizmu w architekturze doby globalizacji,
* walory ekonomiczne przestrzeni w projektach architektonicznych,
* projektowanie, urządzanie i eksploatacja obiektów architektury krajobrazu,
* problemy ekologii i energooszczędności w budownictwie, nowoczesne technologie materiałowe,
* problemy kształtowania i obliczania konstrukcji,
* problemy kształtowania parametrów środowiska wnętrz mieszkalnych i biurowych, instalacje budowlane.

Celem konferencji była prezentacja twórczego dorobku architektów i pracowników naukowych, dyskusja o współczesnym kształcie architektury oraz prezentacja dorobku naukowo-technicznego w zakresie stosowanych oraz nowych technologii w budownictwie.
W konferencji uczestniczyło również Stowarzyszenie Producentów Betonów, reprezentujące producentów autoklawizowanego betonu komórkowego i producentów prefabrykatów z betonu kruszywowego. W referacie i prezentacji stowarzyszenia zaprezentowano obecne możliwości zastosowania betonu komórkowego oraz przedstawiono kierunki rozwoju konstrukcji murowych z tego materiału. W konferencji Archbud uczestniczyło około 50 osób.


Fot. 1: Prezentacja referatu przez Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Szparkowskiego

Fot. 2: W spotkaniu brało udział około 60 studentów


01.07.2013 Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów SOLBET

   Od 1 lipca dostępne są na naszej stronie internetowej deklaracje właściwości użytkowych dla produktów objętych zharmonizowaną normą europejską.
   Jest to zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/211, z dnia 9 marca 2011 roku. Rozporządzenie to precyzuje sposoby oceny i badań wyrobów, sposoby deklarowania właściwości użytkowych oraz sposoby oceny zgodności wyrobów budowlanych.


CE

Co to oznacza?
CPR (Construction Products Regulation) zmienia podstawę wprowadzania do obrotu. Zamiast deklaracji zgodności WE producent będzie wystawiał deklarację właściwości użytkowych, która będzie zawierała informacje bardziej przydatne dla nabywcy, niż to było do tej pory, czyli na te z deklaracji zgodności.

Dla jakich wyrobów deklaracja właściwości użytkowych?
Jeżeli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną (hEN) lub jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Aprobatą Techniczną (EOT), producent powinien sporządzić deklarację właściwości użytkowych.

Co zawiera deklaracja właściwości użytkowych?
Zawiera ona wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania i właściwości użytkowe, które wiążą się z uwzględnieniem przepisów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku.

Deklaracje właściwości użytkowych na beton komórkowy wyprodukowany po 1 lipca 2013r. można pobrać z adresu Deklaracje Właściwości Użytkowych, natomiast na chemię z adresu Chemia Budowlana, wybierając konkretny produkt z grupy produktów.

Dla wyrobów wyprdukowanych przed 1 lipca 2013r. obowiązuje Deklaracja Zgodności.

06-03-2013

Majówka - Wielkie Budowanie w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej

                      

    17 maja 2013 r. w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie koło Drobina, miało miejsce oficjalne rozpoczęcie budowy nowego wielofunkcyjnego budynku, który stanowić będzie uzupełnienie istniejącej zabudowy i pozwoli stworzyć lepsze warunki pracy dla osób niewidomych i niedowidzących. Program użytkowy budynku przewiduje umiejscowienie magazynów konserwatora, pracowni rękodzieła, łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz magazynu płodów rolnych. Ze wszystkich pomieszczeń w ramach programu rehabilitacji społeczno-zawodowej korzystać będą pracownicy zatrudnieni w Zakładzie.

   Firma SOLBET przekazała na ten cel beton komórkowy wraz z zaprawą do cienkich spoin oraz narzędzia niezbędne do wybudowania budynku o powierzchni 513 m2.

   Cieszymy się, że firma nasza mogła pomóc RZAZ w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy dla osób niewidomych i niedowidzących, dając im jednocześnie możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, satysfakcję oraz dobre i bezpieczne warunki pracy.

   Z tej okazji w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej podczas uroczystej Majówki rozpoczęto wspólnymi siłami symboliczne "wielkie budowanie". List upamiętniający ten wielki dzień, został podpisany przez Panią Teresę Kemparę-Małecką - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu i Reklamy firmy SOLBET oraz Pana Stanleya Świderskiego - Prezydenta Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku. Następnie Pan Prezydent Stanley Świderski wmurował pamiątkowy list w ścianę z betonu komórkowego, a Pani Teresa Kempara-Małecka rozpoczęła w tym dniu pracę na budowie. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci oraz orkiestry składającej się z uczniów okolicznych szkół. Zwieńczeniem programu artystycznego był koncert Patrycji Malinowskiej - wokalistki duetu "Czarno To Widzę", który brał udział w finale "Must Be The Music". Na koniec Pan Piotr Konczewski - Prezes Zarządu Fundacji "Praca dla Niewidomych" zaprosił wszystkich zgromadzonych gości oraz pracowników RZAZ do wspólnego świętowania przy grillu.


Fot. 1: Uroczyste rozpoczęcie budowy  Fot. 2: Symboliczne wmurowanie bloczka przez Prezydenta Komitetu Pomocy Niewidomym Stanleya Świderskiego
Fot 3: Wmurowanie bloczka przez Teresę Kemparę-Małecką - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Marketingu i Reklamy firmy SOLBET   Fot. 4: Kolejny bloczek muruje Piotr Konczewski - Prezes Zarządu Fundacji 'Praca dla Niewidomych'10-04-2013

Seminarium na temat "Zrównoważonego budownictwa prefabrykowanego" na Politechnice Warszawskiej

                      

    Wydział Inżynierii Lądowej oraz Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Warszawskiej wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Betonów zorganizowały seminarium na temat ?Zrównoważonego budownictwa prefabrykowanego?. Seminarium odbyło się na politechnice w dniu 27.03.2013 roku. Wśród firm, w seminarium uczestniczyła również firma SOLBET.

Prezentacje poświęcone były prefabrykacji betonowej oraz betonowi komórkowemu. Przedstawiono zagadnienia i rozwiązania techniczne oraz realizacje w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Architektura i budownictwo są dziedzinami, które w sposób znaczący wpływają i kształtują środowisko naturalne i otoczenie człowieka. Na każdym etapie należy zatem zwracać na ten aspekt uwagę: począwszy od wykonania projektu, od pozyskania surowców do produkcji materiałów budowlanych, poprzez produkcję tych materiałów, energię zużytą do ich wytworzenia i przetransportowania, następnie przez możliwości realizacji na budowie, walory techniczne budynków i skończywszy na utylizacji materiałów.

W spotkaniu uczestniczyło około 60 studentów i w opinii słuchaczy był to bardzo interesujące seminarium. To było już 11 seminarium na wyższej uczelni zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. Pierwsze w tym cyklu odbyło się w marcu 2012 roku na Politechnice Warszawskiej.

Następne spotkania na kolejnych uczelniach wyższych odbędą się jeszcze w kwietniu i w czerwcu. To duży wkład Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz firm biorących udział w seminariach w kształcenie studentów. To też znakomity przykład współpracy nauki i przemysłu.


Fot. 1: Seminarium otwiera dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej Profesor dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Fot. 2: W spotkaniu brało udział około 60 studentów


01-02-2013

Firma SOLBET na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2013

                      

    Tegoroczna, dwudziesta druga edycja Budmy odbyła się pod hasłem "Budownictwo Przyszłości, Inteligentna Architektura". To najważniejsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie profesjonalistów branży budowlanej.

Na targach prezentowane są nowości produktowe i najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz dostępne na rynku produkty. Jak co roku, podczas targów wyróżniane są produkty Złotymi Medalami. Innowacyjne produkty wyznaczają kierunki rozwoju budownictwa oraz stanowią inspirację dla projektantów, inwestorów i wykonawców.

Podczas targów swoją premierę miał system szybkiej zabudowy SOLBET SMART, nagrodzony Złotym Medalem Targów Poznańskich. Wszyscy odwiedzający ekspozycję SOLBET mogli zapoznać się z ofertą materiałową oraz skonsultować się z naszymi doradcami technicznymi.

Tegoroczna ekspozycja wystawiennicza SOLBET nawiązywała do konstrukcji muru tzw. szachulcowego (inaczej muru pruskieo) - jest to rodzaj muru wykonanego ze szkieletu drewnianego wypełnionego elementami murowymi. W praktyce beton komórkowy stosuje się do tego typu murów i używa się go do wymiany starych oraz zmuraszałych substancji murowych w budynkach zabytkowych. Świetnie nadaje się do tych celów, ponieważ łatwo go dociąć do skomplikowanych kształtów i wypełnienia szkieletu drewnianego. Ponadto znakomicie sprawdza się jako ściana jednowarstwowa. Ekspozycja zatem odpowiada rzeczywistości i potwierdza techniczne możliwości autoklawizowanego betonu komórkowego.


Fot.: Statuetka Złotego Medalu MTP BUDMA 2013


18-01-2013

SOLBET SMART - pomysłowy, profesjonalny, pewny

                      

    Od lutego firma SOLBET wprowadza innowacyjny system szybkiej zabudowy SOLBET SMART, składający się z poręcznych pakietów płytek z betonu komórkowego SOLBET oraz kleju poliuretanowego w postaci piany.
    System ten służy do wykonywania niekonstrukcyjnych części w budynku: ścian działowych oraz wszelkiego rodzaju zabudowy i obudowy (np. wanien i brodzików, szafek, półek, itp.).
    Wygoda i prostota tego nowego rozwiązania polega na tym, że wykorzystano cechy betonu komórkowego oraz kleju poliuretanowego w postaci piany.
Beton komórkowy jest materiałem porowatym o niewielkiej masie, łatwo się go docina i szlifuje. Można wykonać z niego dowolnego kształtu zabudowy. Co więcej, dzięki niewielkiej masie jest ergonomiczny i nie powoduje znacznego obciążenia konstrukcji. Płytki są zapakowane w poręczne i łatwe do przewiezienia pakiety. Do mocnego spojenia elementów murowych służy klej poliuretanowy w postaci piany. Już po godzinie daje pewne i mocne połączenie płytek SOLBET.


Fot.: System Szybkiej Zabudowy SOLBET SMART

   Łatwa aplikacja, niewielkie opakowania, praca bez mokrych czynności, możliwość wykonywania prac wykończeniowych bez przerw technologicznych to zalety, które zostaną docenione inwestorów i wykonawców. Genialna prostota aplikacji idzie w parze z masywną stabilnością konstrukcji, dając nieograniczone możliwości zastosowania.
    Dzięki systemowi SOLBET SMART prace aranżacyjne wnętrz są proste, przyjemne i inspirujące. Rozwiązanie to zostało nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2013.
    Premiera SMARTA będzie miała miejsce podczas tegorocznej edycji Targów BUDMA 2013.


16-01-2013

Spotkajmy się na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA 2013

                      

    Już niebawem rozpoczyna się najważniejsze wydarzenie targowe dla branży budowlanej - Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2013, które odbywać się będą w terminie od 29 stycznia do 1 lutego. Ekspozycje będzie można zwiedzać w godzinach od 9.00 do 17.
    Zapraszamy serdecznie na ekspozycję firmy SOLBET do pawilonu nr 3, na stoisko nr 47.
    Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Poznańskich jest "Budownictwo przyszłości. Zgodnie z nim ekspozycja i program wydarzeń w znacznym stopniu koncentrować będą się na prezentacji inteligentnych systemów projektowania, oszczędnych, niskoenergetycznych technologiach, innowacyjnych materiałach i systemach zabudowy oraz zintegrowanym sterowaniu i nowoczesnym zarządzaniu budynkiem.
    Wydarzeniem Targów z pewnością będzie wizyta włoskiego architekta Renato Rizzi - uważanego za jednego z najwybitniejszych i najbardziej niekonwencjonalnych współczesnych architektów. Renato Rizzi poprowadzi otwarty wykład "Thought and Shape: Form of Architecture".
    Szczegółowe informacje na temat wydarzeń w ramach tegorocznej edycji targów BUDMA, dostępne są na stronie www.budma.pl21-05-2012

Ujednolicenie opakowań tynków SOLBET

                      

Ujednolicone opakowania tynków

    Informujemy, że nastąpiły zmiany opakowań na tynki SOLBET.
W ramach ujednolicenia wizerunku zmieniono opakowania tynków: Terazyt, Terazyt S Baranek oraz Terazyt S Kornik.
Tynki tworzą grupę produktową 4, dlatego nadano im dodatkowo symbole liczbowe odpowiednio: Terazyt 4.1, Terazyt S Baranek 4,2 oraz Terazyt S Kornik 4,3.
Charakterystyczny jest też kolor żółty występujący na opakowaniu dla tej grupy produktów.


   Tynki te są znane i stosowane przez naszych klientów od wielu lat.

Terazyt 4.1Terazyt S Baranek 4.2Tearzyt S Kornik 4.3

10-05-2012

Nowy produkt w Systemie SOLBET Perfekt

                      

    W ofercie systemowej SOLBET Perfekt oferujemy nowy produkt - obrzutkę tynkarską.
   Obrzutka tynkarska 5,0 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnego podkładu poprawiającego przyczepność tynku do podłoża, tzw. szprycu, metodą mechaniczną. Szczególnie polecana jako podkład do tynków maszynowych cementowo-wapiennych SOLBET. Zaprawę można również nakładać ręcznie.
   Zaprawa Obrzutka tynkarska SOLBET może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża takie jak cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne.


   Jest przygotowana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność, łatwość nanoszenia oraz obróbka końcowa. Obrzutka tak, jak inne produkty chemii budowlanej sygnowane marką SOLBET jest produkowana w zakładzie SOLBET w Aleksandrowie Kujawskim.


   Firma Solbet podpisała umowę o współpracy z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. Grupa PSB działa na rynku od 14 lat, jest największą i najszybciej rozwijającą się siecią hurtowni materiałów budowlanych oraz marketów dom i ogród w Polsce.


   Obecnie Grupa zrzesza 296 małych i średnich, rodzinnych firm z terenu całej Polski, które prowadzą handel w ponad ponad 420. składach budowlanych, w 98 marketach PSB-Mrówka oraz w 8 centrach handlowych PSB-Profi.
   Oznacza to, większą dostępność produktów SOLBET na rynku materiałów budowlanych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w punktach PSB.


30-01-2012

Sukces na MTP BUDMA 2012

                      

   Firma SOLBET osiągnęła kolejny sukces na Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA. W tegorocznej edycji targów System SOLBET Perfekt został nagrodzony Złotym Medalem MTP BUDMA 2012. W ten sposób doceniono systemowe podejście do procesu budowania i korzyści z zastosowania Systemu SOLBET Perfekt.
      System SOLBET Perfekt jest systemem w którym połączono elementy murowe, chemię budowlaną oraz narzędziami i elementami uzupełniającymi. Nowa i systemowa koncepcja opiera się na oferowaniu kompletu elementów murowych wraz z chemią budowlaną, czyli wyrobów produkowanych przez firmę SOLBET. Parametry i cechy tych produktów są starannie dobrane i dopasowane, przez co są sobie dedykowane. Tak szerokie i koncepcyjne podejście do zagadnienia budowania jest stworzone z myślą o komforcie inwestorów, projektantów i wykonawców oraz przede wszystkim w celu podniesienia standardów budowania.
      Oprócz Złotego Medalu zostało wyróżniona nasza targowa ekspozycja. Projekt i realizacja ekspozycji zostały wyróżnione przez jury targów nagrodą w konkursie ?Acanthus Aureus?. W konkursie tym, statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów.

BUDMA 2012BUDMA 2012BUDMA 2012

11-01-2012

Nowe wyroby

                      

   Od dnia 16 stycznia 2012 r. wprowadzamy do sprzedaży nowe wyroby styropianowe.

Do pobrania etykiety nowego asortymentu


06-12-2011

Dofinansowanie zadania prewencyjnego ze środków PZU Życie SA

                      

   PZU ŻYCIE SA w ramach realizowanego programu prewencji utworzonego w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczonych, w marcu 2011r. przekazała Solbet Lubartów SA kwotę 7.000 zł na dofinansowanie remontu i modernizacji świetlików dachowych na hali produkcyjnej Wydziału Betonów Lekkich.


   Przeprowadzony w okresie kwiecień 2010 - październik 2011 remont objął 28 świetlików dachowych i był podyktowany koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracy na hali (zdarzały się przypadki, że pod wpływem własnego ciężaru oraz ubytków w mocowaniach spowodowanych korozją metalu szklane szyby pękały i z dużej wysokości spadały na halę gdzie pracowali ludzie) oraz dążeniem do zwiększenia dopływu światła naturalnego do hali w celu podniesienia komfortu warunków pracy.
   Dzięki długoletniej, dobrej współpracy z PZU Życie SA, które prowadzi w naszej firmie grupowe ubezpieczenie pracowników, uzyskane dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA pomogło w realizacji tak ważnej kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.


08-07-2011

Marka SOLBET wyróżniona

                      

Wojewodzki Lider Biznesu 2009

   30 czerwca 2011 r. w Businessman Institute w Warszawie odbyła się Gala Wręczania Nagród Budowlana Marka Roku 2010. Ranking Marek Budowlanych został przeprowadzony przez firmę ASM ? Centrum Badań i Analiz Rynku już po raz siódmy.
   Po raz kolejny marka SOLBET została wyróżniona w kategorii materiałów wznoszeniowych. Wyróżnienie to zostało przyznane na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych. To niewątpliwie sukces odzwierciedlający duże zaufanie i popularność naszych produktów wśród wykonawców.

Dziękujemy wykonawcom za zaufanie i liczymy na dalszą współpracę.


18-05-2011

Dekada SOLBETU z TERAZ POLSKA

                      

   W tym roku mija dziesięć lat od wyróżnienia bloczków SOLBET Polskim Godłem Promocyjnym TERAZ POLSKA. Przez cały ten czas firma nasza z dużym zaangażowaniem wspierała prace Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz organizację corocznych koncertów galowych wieńczących kolejne edycje konkursu TERAZ POLSKA.

Bieżąca edycja zakończy się galą w dniu 6 czerwca - SOLBET tradycyjnie jest sponsorem tego wydarzenia.


12-04-2011

Nowość SOLBET - Tynk Maszynowy

                      

Rodzina chemii budowlanej SOLBET powiększyła się o kolejny produkt - Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny 5.2.
Nowy produkt jest przeznaczony do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych, jedno- lub wielowarstwowych w kategorii od 0 do III, metodą mechaniczną. Dodatkowo można go używać jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne.

Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnętrzny SOLBET może być stosowana na wszystkich mineralnych podłożach (beton komórkowy, ceramika, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne) wolnych od substancji obniżających przyczepność, takich jak tłuszcze bitumy, pyły.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo tutaj...


06-04-2011

Infolinia techniczna

                      

   W celu usprawnienia komunikacji z naszymi klientami, którzy potrzebują omówić zagadnienia techniczne, poradzić się w kwestiach budowlanych, czy dopytać o zastosowanie materiału i rozwiązania przy jego zastosowaniu na budowie, z początkiem marca uruchomiliśmy numer infolinii technicznej.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 801 999 777.

Nasz ekspert postara się odpowiedzieć na Państwa pytania.


01-12-2010

SOLBET partnerem PROCONSTR

                      

     Firma SOLBET zaangażowała się merytorycznie w tworzenie projektu „PROCONSTR - Doskonalenie szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym w celu identyfikacji i uznania kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.” Promotorem i koordynatorem tego europejskiego projektu w naszym kraju został Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Dokładnych informacji można uzyskać pod adresem:

 www.solbet.pl


25-10-2010

Konkurs "Przytul mnie" rozstrzygnięty

                      

W dniu 8 października został rozstrzygnięty konkurs "Przytul mnie" zorganizowany przez SOLBET i Wydział Rzeźby ASP w Warszawie.

Wszystkie prace konkursowe zostały wykonane z bloczków SOLBET.
Czternastu młodych artystów zmierzyło się z materią w postaci kilkuset ton materiałów ściennych SOLBET

Jury w tajnym głosowaniu wyłoniło troje zwycięzców:

miejsce I - Piotr Korecki
miejsce II - Marcin Fabiński
miejsce III - Paulina Antoniewicz.
Zapraszamy na wirtualną wystawę wszystkich prac konkursowych.

Galeria rzeźb


15-09-2010

Międzynarodowa konferencja na 60-lecie ABK w Polsce

                      

Dokładnie za rok, czyli we wrześniu 2011 roku do Bydgoszczy zjadą przedstawiciele branży Autoklawizowanego Betonu Komórkowego z całego świata. Okazją ku temu będzie jubileuszowa, piąta konferencja dotycząca ABK. Nieprzypadkowo organizacji konferencji podjęła się Polska. W tym czasie będziemy świętować 60 lat obecności betonu komórkowego w naszym kraju. Ponadto warto podkreślić, że właśnie Polska ze względu na swoją lokalizację, ale i historię branży ABK jest swego rodzaju bramą pomiędzy Zachodem (skąd ABK się wywodzi), a Wschodem (gdzie ABK staje się coraz bardziej popularny).
Konferencja odbędzie się w bliskim sąsiedztwie macierzystego zakładu Grupy Kapitałowej SOLBET. Zakład Produkcji Betonu Komórkowego w Solcu Kujawskim jest największym europejskim zakładem produkującym ABK. Grupa SOLBET jest liderem w branży ABK w naszym kraju. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że właśnie SOLBET włączył się bardzo aktywnie w organizację V Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy. Podczas trwania konferencji zaprosimy jej uczestników do odwiedzenia soleckiego zakładu i oprowadzimy po jego terenie.

Zapraszamy do zapoznania się z ideą, programem i warunkami uczestnictwa
w V Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy.
Informacji można szukać w następujących miejscach:
http://www.stow-bet.com.pl/main_spb.php?act=bydgoszcz
http://www.5icaac.utp.edu.pl/


19-07-2010

Dobrze radzimy...

                      

Serwis internetowy naszej firmy został wzbogacony o nowy dział – porady eksperta. Jest to miejsce, w którym można zadać pytanie z dziedziny budowania, budownictwa, zastosowania materiałów… słowem każda kwestia, która przy myśleniu o domu, realizacji budowy i użytkowania budynku może się nasunąć.

Odpowiedzi udziela product manager firmy SOLBET, doświadczony inżynier budownictwa, będący również przedstawicielem grona ekspertów naszego zespołu.

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań poprzez formularz: http://www.solbet.pl/porady_eksperta.php


24-06-2010

Wyróżnienie dla marki SOLBET

                      

Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż tradycji stało się zadość… marka SOLBET po raz kolejny została wyróżniona w Rankingu „Budowlana Marka Roku”.

Już po raz szósty firma ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadziła ogólnopolskie badania rynku budowlanego, których zwieńczeniem była Gala Wręczania Nagród BUDOWLANA MARKA ROKU 2009 i DYSTRYBUTOR ROKU 2009. Gala miała miejsce 15 czerwca w Teatrze Kamienica w Warszawie.  

Wyróżnienie to jest uhonorowaniem najlepszych firm budowlanych na polskim rynku w oparciu o Ranking Marek Budowlanych. Nagrody odzwierciedlają stopień konkurencyjności firm w danym roku. Podstawę do rankingu stanowią badania ankietowe przeprowadzone wśród firm wykonawczych.

Dziękujemy Wykonawcom za docenienie naszej marki i deklarujemy stałą troskę firmy SOLBET, aby praca na budowie z naszymi materiałami dawała jak najlepsze efekty i satysfakcję.

Wojewodzki Lider Biznesu 2009


21-06-2010

XX edycja konkursu

                      

Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie dnia 24 maja 2010 roku wypełnili Goście koncertu galowego wieńczącego jubileuszową XX edycję Konkursu „Teraz Polska”. 

SOLBET, już tradycyjnie, był jednym z głównych sponsorów Gali.
Laureaci tej edycji odebrali statuetki z rąk Przewodniczącego kapituły Godła „Teraz Polska” - prof. Michała Kleibera oraz Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – Krzysztofa Przybyła.  

Wśród zaproszonych znaleźli się Laureaci wcześniejszych edycji Konkursu „Teraz Polska”, nominowani z edycji tegorocznej, przedstawiciele władz ustawodawczych i wykonawczych oraz reprezentujący świat nauki, kultury, biznesu i mediów. 
Wieczór uświetniła Grupa MoCarta, Katarzyna Jamróz oraz Katarzyna Zielińska. Koncert poprowadził Artur Andrus.


10-05-2010

SOLBET wśród najlepszych...

                      

Grupa Kapitałowa SOLBET znalazła się w gronie 500 największych krajowych przedsiębiorstw.

Już po raz siedemnasty POLITYKA opublikowała Listę 500, doroczny ranking największych krajowych przedsiębiorstw 2009 pokazując: 
- 50 największych eksporterów 
- 100 największych inwestycji finansowych 
- 500 największych polskich firm przemysłu, handlu i usług.

SOLBET swoje dane do rankingu przekazał po raz pierwszy i uplasował się na 469 pozycji w zestawieniu wszystkich firm. W zestawieniu firm z branży budowlanej nasza Grupa zajęła miejsce 56.

Więcej informacji o na temat rankingu LISTA 500 znaleźć można na stronie www.lista500.polityka.pl


15-01-2010

Skuteczny w biznesie

                      

Marek Małecki, prezes Grupy Kapitałowej SOLBET, odebrał w minioną sobotę nagrodę Konfederacji Pracodawców Polskich WEKTOR 2009. W uzasadnieniu przyznania tego prestiżowego wyróżnienia osobie Prezesa ujęto najważniejsze kierunki wieloletniej, sukcesywnej pracy: „za zbudowanie od podstaw grupy kapitałowej SOLBET, największego producenta materiałów ściennych w Polsce i wypromowanie tej marki na rynkach europejskich, za konsekwentne wprowadzanie innowacyjnych technologii na światowym poziomie oraz troskę o najwyższą jakość oferowanych produktów”.

WEKTOR

WEKTOR

WEKTORY 2009 zostały wręczone podczas balu Konfederacji Pracodawców Polskich w dniu 9 stycznia w Hotelu Hilton w Warszawie. WEKTORY to wyróżnienia uznane przede wszystkim w świecie gospodarki, ale także polityki, kultury i mediów. Statuetkę otrzymały osoby i instytucje, których działalność w różnych dziedzinach gospodarki stanowi wzór godny naśladowania. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się między innymi Aleksander Grad (minister skarbu), Zygmunt Solorz – Żak (właściciel Polsatu), Jan Wejchert (założyciel grupy ITI, pośmiertnie).

Statuetka przyznawana jest od 2002 roku. WEKTOR symbolizuje człowieka idącego z podniesioną głową, nie zważając na przeszkody i przeciwności losu. WEKTORY są nagrodami świadczącymi o biznesowej skuteczności i rzetelności.


02-11-2009

Prezentujemy obiekty referencyjne

                      

Stopniowo gromadzona i przygotowywana dokumentacja zdjęciowa pozwoliła na opracowanie galerii, w której zostały zaprezentowane obiekty referencyjne wybudowane z materiałów SOLBET. Galerię tworzą trzy działy (obiekty komercyjne, budynki wielorodzinne i domy jednorodzinne) zawierające zdjęcia poszczególnych typów budynków. Z materiałów murowych oferowanych przez SOLBET z powodzeniem można budować różnego rodzaju obiekty. Udział produktów marki SOLBET w krajowym rynku sukcesywnie wzrasta. Mamy nadzieję, że w ślad za tym powstawać będzie coraz więcej ciekawych obiektów.

     

Zapraszamy do galerii zdjęć: GALERIA


01-10-2009

Solbet na platformie youtube

                      

Popularny wśród użytkowników Internetu kanał youtube od niedawna gości również firmę SOLBET. Zapraszamy do odwiedzenia w tym miejscu naszej korporacyjnej strony. Znaleźć można będzie tam filmy instruktażowe, prezentację systemu SOLBET oraz informacje o firmie.

www.youtube.com/GrupaSOLBET


 

17-09-2009

Biblioteka detali CAD na www.solbet.pl

                      

Wraz ze zmianami w serwisie internetowym www.solbet.pl udostępnione zostało narzędzie, bez którego trudno jest się obejść współczesnemu projektantowi. Firma SOLBET przygotowała bibliotekę rozwiązań konstrukcyjnych, które można spotkać w budynku.

Dokładniejszych informacji można uzyskać na stronie głównej firmy SOLBET


09-09-2009

Nowa odsłona www.solbet.pl

                      

W odświeżonym serwisie internetowym firmy SOLBET przygotowane zostały nowe rozwiązania. Są to odrębne strefy dla grup zaangażowanych w proces budowania. Inwestorzy, projektanci i wykonawcy na podstronach przygotowanych specjalnie z myślą o nich znajdą kompleksowe informacje i materiały pomocne przy realizacji poszczególnych etapów budowania.

Wiecej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie www.solbet.pl


08-06-2009

Wojewódzki Lider Biznesu 2009

                      

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie zakończyła VI edycję konkursu Wojewódzki Lider Biznesu 2009. W tym roku w szranki stanęły 43 firmy działające na terenie województwa lubelskiego. Która z nich zdobyła statuetkę ogłoszono podczas Gali Finałowej 25 czerwca 2009 r. w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

Firma Solbet Lubartów S.A. uzyskała tytuł - WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU.

Wiecej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie Biznes Polska
Certyfikat do pobrania.


Wojewodzki Lider Biznesu 2009


07-06-2009

Dom pasywny juz otwarty

                      

W dniu 16.06.2009. uroczysto otwarto modernistyczny dom pasywny. Na otwarciu obecni byli branżowi dziennikarze, firmy partnerskie, uczestniczące w przedsięwzięciu oraz przedstawiciele producentów materiałów budowlanych.

Przypomnijmy, że budynek powstał w Józefowie koło Warszawy. Nie licząc przerw technologicznych dom pasywny powstał w czasie zaledwie sześciu tygodni. Tyle czasu potrzebowali wykonawcy na wybudowanie budynku od przysłowiowego „wbicia łopaty” do stanu deweloperskiego.

Nasza firma również przyczyniła się do powstania domu pasywnego. Do budowy budynku pasywnego zastosowano m.in. elementy murowe SOLBET: bloczki, nadproża zbrojone, płytki, elementy uzupełniające oraz zaprawę do murowania na cienką spoinę. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne oraz działowe nasza ekipa wymurowała w ciągu 6 dni. To dowód na precyzyjne, szybkie i niedrogie budowanie ścian energooszczędnych budynków w systemie SOLBET.

Zdjęcia z uroczystego otwarcia w dziale galeria.


17-06-2009

Ankieta badania satysfakcji klienta 2009

                      

Odwiedzających naszą stronę serdecznie zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli nam lepiej zapoznać sie z oczekiwaniami naszych klientów.


11-05-2009

Studenci Politechniki Lubelskiej odwiedzają
Solbet Lubartów S.A.

                      

W dniu 23 kwietnia 2009r. ponad 100 studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej odwiedziło nasz zakład. Studenci mieli możliwość zapoznania się z etapami produkcji betonu komórkowego, styropianu oraz pustaków i belek stropowych. Druga część wycieczki obejmowała prezentację multimedialną na temat historii zakładu i grupy Solbet. Studenci obejrzeli też film przedstawiający możliwości systemu Solbet Perfekt.

Zdjęcia z pobytu studentów zamieściliśmy w dziale galeria.


 

24-04-2009

Radzimy na stronach Muratora
                      

W kwietniu eksperci SOLBETU rozpoczęli doradztwo techniczne na stronach internetowych Muratora. Panel doradczy umieszczony jest na stronie www.muratordom.pl.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące zastosowania naszych materiałów i systemu SOLBET Perfekt.

Serwis internetowy Muratora jest najpopularniejszym w sieci miejscem, gdzie uzyskać można informacje związane z budowaniem.

Do panelu, gdzie można zadać nam pytanie można wejść bezpośrednio, klikając na poniższy link: http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/lista/55-0.htm


fot. Pełen serwis, produkcja materiałów wraz z doradztwem. Dbamy o naszych Klientów.


02-04-2009

System SOLBET w budownictwie pasywnym.

                      

Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne odgrywa coraz większą rolę. Wszystkie działania podejmowane przy realizacji projektu budynku pasywnego mają na celu ograniczenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji CO2. Zgodnie z tym trendem, wraz z redakcją Przewodnika Budowlanego, Fachowca Na Budowie oraz innymi Partnerami, przystąpiliśmy do realizacji wybudowania budynku pasywnego. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w zeszłym roku w podwarszawskim Józefowie. Na przełomie jesieni i zimy przystąpiono do budowy budynku. Stan surowy zamknięty wykonano w ciągu trzech tygodni. Do budowy elementów konstrukcji ścian użyto elementów systemu SOLBET: bloczków, zaprawy, nadproży i kształtek.

Stacja TVN sfilmowała przebieg całej budowy, a podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2009 temu przedsięwzięciu poświęcono konferencję, podczas której prezentowano ideę i realizację tej budowy. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.

W następnych aktualnościach przedstawimy bliżej ideę budownictwa pasywnego oraz szczegółowo opiszemy realizację niniejszego projektu z zastosowaniem systemu SOLBET


fot. 1: Tak budowano jesienią budynek pasywny.


fot. 2: Półokrągła ściana. w tym miejscu będą schody prowadzące na piętro


04-03-2009 Kampania reklamowa System SOLBET Perfekt
                      

Od 2 marca rozpoczęła się emisja spotu reklamowego System SOLBET Perfekt. Spot można obejrzeć przed prognozą pogody po wieczornych Wiadomościach w programie TVP 1.
Spot reklamowy obrazuje finezyjne połączenie elementów ściennych oraz produktów chemii budowlanej w system SOLBET Perfekt.
Perfekcyjne dopasowanie wszystkich uczestników skomplikowanej figury akrobatycznej pokazywanej podczas spotu ilustruje harmonię i dopasowanie produktów SOLBET.

Kampania reklamowa nie tylko prowadzona jest w telewizji ale też w Radio Zet, RMF FM, Internecie oraz na bilbordach w wybranych miastach w Polsce.

System SOLBET Perfekt, harmonia w każdym calu

www.solbetperfekt.pl

Fot.: Screen z reklamy telewizyjnej


12-02-2009

System SOLBET Perfekt
                            

Podczas tegorocznych targów BUDMA 2009 zaprezentowaliśmy System SOLBET Perfekt. Jest to nowe podejście do procesu budowy Opiera się ono na powiązaniu elementów murowych na które składają się bloczki, płytki, nadproża, kształtki U oraz chemii budowlanej w postaci zapraw, tynków, klejów do systemów dociepleń, produkowanych przez jednego producenta.

Parametry i cechy tych produktów są starannie dobrane i dopasowane, przez co są sobie dedykowane. Takie podejście do zagadnienia budowania jest stworzone z myślą o inwestorach, projektantach i wykonawcach, a także z myślą o podniesieniu standardów powstających budynków.

Więcej na temat systemu SOLBET Perfekt można znaleźć na stronie www.solbetperfekt.pl . Nowy katalog produktów również zawiera systemową ofertę SOLBET Perfekt.


02-02-2009

Targi BUDMA 2009 

                                      

 

 

W dniach od 20 do 23 stycznia w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2009. Myśl przewodnia tego wydarzenia to: „Inspirowane naturą” i zgodnie z tym hasłem na BUDMIE przeważała tematyka budownictwa proekologicznego. Firma SOLBET, prezentując swoją ofertę, wpisała się w tematykę tegorocznych targów, ponieważ wszystkie jej produkty są w pełni ekologiczne zarówno na etapie produkcji, jak i zastosowania oraz użytkowania.

Nowością zaprezentowaną przez SOLBET na targach jest System SOLBET Perfekt – połączenie materiałów ściennych oraz chemii budowlanej (więcej o systemie można znaleźć na stronie www.solbetperfekt.pl ).

Od wielu miesięcy tematem wiodącym w branży budowlanej jest budownictwo pasywne i temu zagadnieniu poświęcona była konferencja organizowana przez redakcje Przewodnika Budowlanego oraz Fachowca na Budowie. SOLBET był partnerem tej konferencji.

Firma SOLBET jest obecna na targach BUDMA od początku ich istnienia.

Fot. 1: Widok naszego stoiska

 

Fot. 2: Widok stoiska z antresoli  Projekt i wykonanie serwisu projekt graficzny AXM studio	-	www.axm.pl PAKA-SERVICE, projektowanie stron i aplikacji internetowych